Bier brouwen

Scroll

De bieranalsyse van de Q·FOOD QUANTOS

Hoogste kwaliteit en efficiëntie tijdens het hele brouwproces dankzij de mogelijkheid om continu en snel bij te stellen

In één oogopslag…

Met de QUANTOS kunnen snelle en nauwkeurige analyses worden uitgevoerd tijdens de gehele productie- en distributieketen in de brouwerij. Daarmee zet de QUANTOS Analyzer niet alleen nieuwe maatstaven voor de sturing van het brouwproces, maar ook voor de kwaliteitsbewaking van producten. Elk tussenproduct en elke stap in het brouwproces kan met de QUANTOS worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. De QUANTOS maakt van elke monster een individuele, digitale vingerafdruk. Deze afdruk kan vervolgens worden vergeleken met het referentiespectrum in de Beer Base, dat als kwaliteitsstandaard voor de brouwfase in kwestie dient. Op basis van de voor het eindproduct bepaalde kwaliteitsnorm kan men de kwaliteit van alle volgende partijen meten en bepalen van welke soort het desbetreffende bier afkomstig is. De analyse identificeert niet alleen individuele bieren, ook de productielocatie en productpartij laten een kleine, maar karakteristieke digitale vingerafdruk achter. Dankzij het uitgebreide scala meetbare substanties, kan de QUANTOS ook worden gebruikt als eerste snelle test voor het analyseren van gemengde bierdranken.

Efficiëntie in het brouwproces met de QUANTOS

De QFOOD QUANTOS kan op elk moment tijdens het brouwproces worden gebruikt. Of het nu gaat om wort of jong bier, elke stap in het huidige brouwproces kan direct worden gevolgd. Beslissende vragen, bijvoorbeeld over de voortgang van de gisting, het gehalte zwaveldioxide of de bitterheid kunnen direct worden verhelderd en afgehandeld. De precisie en snelheid van het analyseproces staan garant voor continue controle gedurende de hele productie. Dit leidt tot een duidelijke optimalisatie van het brouwproces en daarmee tot een aanzienlijk besparingspotentieel. Want weten wanneer de volgende brouwstap kan worden gestart, betekent een onmiddellijke besparing van grondstoffen en energie. Het stroomlijnen van het brouwproces verkort onnodige opslag-, verwarmings- en koelfasen, waardoor de winstgevendheid van de productie aanzienlijk kan worden verbeterd.

Met de QUANTOS kan elke stap van het brouwproces worden geoptimaliseerd. Dit verhoogt de efficiëntie van het brouwproces aanzienlijk.

Is dit mijn bier? – De Beer-ID

De Beer-ID bevat alle informatie over het eindproduct. Naast informatie over de kwaliteit geeft het ook nauwkeurige informatie over de herkomst van het bier. Met behulp van de digitale vingerafdruk en op basis van de kwaliteitsnormen wijst de Beer-ID een bier toe aan een bepaalde productiefaciliteit. Zelfs de productiebatch kan worden bepaald. De verschillende grondstoffen (bijv. gerst en hop) tussen groeiseizoenen laten specifieke informatie achter in de spectra, die de Beer-ID vervolgens betrouwbaar identificeert en evalueert.

Hierdoor biedt de QUANTOS Beer-ID de zekerheid eindproducten nauwkeurig te kunnen traceren, bijvoorbeeld om verkeerd geëtiketteerde bieren snel en duidelijk te identificeren en om uitschieters te traceren. De Beer-ID kan worden gebruikt voor interne of externe controles ten behoeve van kwaliteitscontrole van productlijnen of locaties. Dit stelt het kwaliteitsmanagement in staat om in één oogopslag te herkennen of de desbetreffende productlijn volgens de gebruikelijke kwaliteit werd geproduceerd. Voor de beheersing van de distributieketen moet men precies kunnen differentiëren tussen eigen en buitenlandse bieren. De QFOOD QUANTOS is het eerste analyseapparaat dat snel en nauwkeurig onderscheid kan maken tussen vergelijkbare bieren, zoals pils van verschillende fabrikanten. Als gevolg hiervan heeft men onmiddellijk zekerheid of het een bier van zijn eigen productie is of dat de oorspronkelijke drank werd aangelengd of op een andere wijze werd veranderd.

De Beer-ID bevat alle informatie over variëteit, kwaliteit en herkomst van het eindproduct. Zo kan elk monster eenduidig worden toegewezen aan de biersoort, de productielocatie en zelfs een productiebatch.

Biermixdrankjes – geen probleem voor de QUANTOS

Tot nu toe is nog geen enkele meetmethode erin geslaagd een snelle en nauwkeurige analyse uit te voeren van biermixdranken. De QUANTOS kwijt zich probleemloos van deze taak: vanwege de grote verscheidenheid aan ingrediënten die kunnen worden gemeten, kan de samenstelling van biermixdranken met behulp van een eenvoudige sneltest worden onderzocht. Voor gemengde dranken moeten naast de stoffen die een bier karakteriseren ook additieven en smaakstoffen, zoals citroenzuur, suikers en zoetstoffen, nauwkeurig worden gemeten. Alleen de QUANTOS is er tot nu toe in geslaagd om voornoemde stoffen in enkele minuten nauwkeurig te bepalen, zonder ingewikkelde procedures of tijdrovende monstervoorbereiding.

De analyse van biermixdranken was tot nu toe behoorlijk omslachtig. Omdat de QUANTOS Analyzer additieven en smaakstoffen in slechts enkele minuten detecteert, kunnen biergemixdranken nu ook snel en nauwkeurig worden geanalyseerd.

Inhoudsanalyse en toepassing

De inhoudsanalyse van de QFOOD QUANTOS meet in enkele minuten, met behulp van IR-spectroscopie nauwkeurig alcoholen, verschillende suikers, pH-waarde en parameters, zoals bitterheid en schuimstabiliteit. Daarnaast worden ook stoffen, zoals zwaveldioxide, melkzuur, conserveringsmiddelen, vrije aminostikstoffen en diacetyl geanalyseerd. Zo ingewikkeld de bieranalyse, zo eenvoudig is het gebruik van de QUANTOS: het bier wordt voor u in de QUANTOS geïnjecteerd. Het enige wat u hoeft te doen, is de monstercontainer met het bier in de lade plaatsen en deze positie in het programma opgeven. Al het andere wordt door QUANTOS gedaan. En ook tussenproducten in het brouwproces kunnen zonder veel voorbereiding worden gemeten.

Ondanks de zeer complexe analyses, is de toepassing van QUANTOS erg eenvoudig: u hoeft enkel een monstercontainer met bier te vullen en deze op het blad plaatsen. De rest doet QUANTOS.

De voordelen van Q·FOOD QUANTOS-analyse ten opzichte van andere methoden

De complexe mathematische analyse van QUANTOS met behulp van IR-spectroscopie voegt een nieuwe dimensie toe aan bieranalyse. De grote technologische voorsprong, om alle componenten met een detecteerbaarheidsgrens van enkele mg/l in een enkele meting te kunnen bepalen, biedt een doorslaggevend voordeel. Vooral omdat het unieke karakter van een bier niet alleen door de mengverhouding van de hoofdcomponenten wordt bepaald, die ook door conventionele meetmethodes kunnen worden gemeten, maar bovenal door de ingrediënten die in lage concentraties voorkomen. Alleen door de exacte samenstelling te bepalen kan men een dergelijk hoog niveau van kwaliteitscontrole bereiken. Een bierrecept wordt uiteindelijk niet in handen gehouden. Daarvoor in de plaats krijgt u een krachtig en variabel toepasbaar controle-instrument voor alle productiegebieden: voor de optimalisatie van de individuele stappen in het brouwproces. Zo beschikt u over een kwaliteitscontrole van het eindproduct, een producttest om onjuiste botteling te voorkomen en kunt u een directe en discrete controle uitvoeren op echtheid en zuiverheid van het eindproduct, bijvoorbeeld in de verkooppunten.

In tegenstelling tot de huidige analysemethoden, analyseert de QUANTOS Analyzer in slechts enkele minuten en in één enkele meting alle ingrediënten en parameters van een monster. De betrouwbare detecteerbaarheid van lage concentraties maakt een innovatieve kwaliteitscontrole op het hoogste niveau mogelijk.