eenvoudig: Het monster in de monsterrecipiënt op de tablet plaatsen, de juiste positie aangeven en de analyse starten. QUANTOS doet de rest.
onderhoudsarm: QUANTOS geeft de zeldzame onderhoudsstappen tijdig aan. Het onderhoudsproces zelf wordt duidelijk op het scherm weergegeven.
snel en nauwkeurig: Het hele analyseproces duurt slechts enkele minuten. De nauwkeurigheid van de resultaten voldoet aan wetenschappelijke normen.
veelzijdig: Alcoholen, suikers, suikervervangers, conserveermiddelen, additieven enz. worden in één enkele meting parallel geanalyseerd.
gebruiksvriendelijk: Complexe analyses uitvoeren zonder ervaring met laboratoriumanalyses. Een korte inleiding is voldoende.

De Q·FOOD QUANTOS Analyzer:

uiterst nauwkeurige metingen, complexe analyses, eenvoudige bediening

Met de QUANTOS Analyzer kunt u dranken snel, gemakkelijk, betrouwbaar en binnen uw eigen bedrijf analyseren – u hebt geen extern laboratorium of ingewikkelde training nodig. Zo bent u verzekerd van een efficiënte productieketen met exacte en hoogwaardige kwaliteitscontroles.

De nummer 1 analysemethode

De QUANTOS Analyzer is een nieuwe, nauwkeurige en snelle analysemethode voor de volledige productie – en distributieketen in de commerciële voedingsmiddelenindustrie.

In één meting analyseert hij de exacte concentratie van de verschillende ingrediënten en parameters van een monster – en dat in slechts enkele minuten.

Daarmee zet de QUANTOS Analyzer nieuwe maatstaven voor zowel de sturing van het brouwproces en de volledige drankenproductie, alsook voor de kwaliteitsbewaking van het eindproduct.

 • Binnen enkele minuten
 • Eenvoudige bediening
 • Ook de kleinste concentraties meetbaar
 • Tal van tests in één meting
 • Nauwkeurige resultaten
 • Digitale, individuele vingerafdruk van het product
 • Ook biermixdrankjes kunnen worden geanalyseerd

En dat betekent dat de QUANTOS Analyzer op alle gebieden scoort: precisie, analysespectrum, snelheid, gebruiksvriendelijkheid, veelzijdigheid en robuustheid.

De voorbereiding en creatie van de digitale vingerafdruk van monsters neemt slechts enkele minuten in beslag. Voornoemde afdruk bevat informatie over de identiteit en herkomst van het product, evenals gegevens over de samenstelling en kwaliteit van het monster.

De QUANTOS Analyzer herkent de verschillende bieren en is ook in staat om mixdranken te analyseren. Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden, wordt het hele productie- en bottelproces geoptimaliseerd.

De pijlers onder het succes van de QUANTOS Analyzer: extreem korte analysetijd, extreem gebruiksvriendelijk, nauwkeurige resultaten, groot aantal geteste componenten in één meting en veelzijdig qua gebruik.

Suikers, alcoholen, zoetstoffen, additieven – de QUANTOS Analyzer kent en herkent ze allemaal.

De meetmethode van de QUANTOS Analyzer is onafhankelijk van de brekingsindex en dichtheidsmeting (BRIX).

Daardoor kunnen alcoholen en suikers tegelijkertijd, in één analyse nauwkeurig worden gekwantificeerd.

Maar ook zoetstoffen, additieven, conserveringsmiddelen en parameters, zoals pH, bitterheid, SO2-gehalte en schuimstabiliteit, worden in de kleinste concentraties van slechts een paar mg/l nauwkeurig berekend.

Dankzij deze veelzijdigheid kan de QUANTOS Analyzer universeel worden gebruikt tijdens de productie; van recept tot botteling.

 • Suikers: glucose, fructose, sucrose, maltose
 • Suikervervangers: aspartaam, acesulfaam-K, cyclamaat, sucralose, stevia
 • Alcoholen: propyleenglycol, ethanol, ethanal, iso-butanol, 1-propanol, ethylacetaat, isoamylacetaat,
 • Additieven: taurine, cafeïne, citroenzuur, fosforzuur, zwaveldioxide, kaliumsorbaat, natriumbenzoaat
 • Overig: diacetyl, dimethylsulfide, vrije aminostikstof (FAN), acetylpropionyl
 • Andere parameters: pH, bitterheid, schuimstabiliteit

Breed analysespectrum: ingrediënten zoals alcoholen, suikers, zoetstoffen en conserveringsmiddelen, evenals parameters als bitterheid, pH, etc., worden in één meting vastgelegd.

De Quantos Analyzer t.o.v. conventionele analysemethodes – meetbare vooruitgang

De QUANTOS Analyzer onderscheidt zich aanzienlijk van conventionele analysemethoden door zijn veelzijdigheid, gevoeligheid voor fouten, kwalitatieve evaluatie, kosten, robuustheid, gevoeligheid en gebruikersvereisten.

Daar waar de gangbare chromatografiekolom alleen specifieke klassen van stoffen kan analyseren, meet de QUANTOS Analyzer alle parameters van een monster. Het extern laten uitvoeren van analyses kan meerdere dagen in beslag nemen, zo niet met de QUANTOS Analyzer die in enkele minuten meet en evalueert.

Gangbare analysemethoden zijn vatbaar voor gebruikersfouten en het personeel heeft veelal specifieke kennis nodig op het gebied van laboratoriumanalyse. Niet met de QUANTOS Analyzer, waarmee, na een korte introductie en zonder laboratoriumervaring, foutloos kan worden gewerkt.

De QUANTOS Analyzer verlaagt niet alleen de personeelskosten, maar ook de onkosten voor verbruiksgoederen.

 • Bijzonder veelzijdig
 • Hoge meetsnelheid
 • Exacte resultaten
 • Geringe kans op fouten
 • Krachtige analytische en fysieke robuustheid
 • Lage personeels- en materiaalkosten

De QUANTOS Analyzer is in talrijke opzichten beter dan conventionele analysemethoden, te denken valt aan aspecten, zoals kosten, foutenpercentages, gebruiksgemak, meetsnelheid en analysebereik.

Technische gegevens op een rijtje

 • Afmetingen (B x D x H): 454 mm x 534 mm x 285 mm
 • Netspanning: 100 – 240 V AC, 150 VA, 50 – 60 Hz
 • Relatieve vochtigheid: < 70% relatieve luchtvochtigheid, korte termijn tot 90%
 • Analyseduur: 2 – 5 min
 • Monstervolume: minder dan 200 microliter
 • FTIR-detector: Stirling gekoelde MCT-infrarooddetector
 • Meetmodus: FTIR-transmissiemeting op doorstroomcel, geautomatiseerde monstername en reiniging
 • De koppeling met een bedrijfsnetwerk wordt aanbevolen

Methodologie – met ‘inzicht’ in het precieze resultaat

De voor de QUANTOS-analyse gebruikte IR-spectroscopie is niet alleen al geruime tijd bekend, maar ook verbazingwekkend eenvoudig.

De toepassing ervan op het gebied van microdimensie is echter uniek.

De wiskundige modellen achter de afzonderlijke productspecifieke evaluaties van de QUANTOS Analyzer zijn uiteraard complex, dit in tegenstelling tot de bediening van de analyzer.

 • Infraroodlicht transponeert de verschillende moleculen in karakteristieke trillingen
 • Dit resulteert in een complex golfspectrum met rimpelingen (pieken)
 • Dit golfspectrum is de digitale vingerafdruk van het product
 • Productspecifieke oplossingen gebruiken de pieken om de ingrediënten en parameters te identificeren

Voor het uitvoeren van precieze metingen gebruikt de QUANTOS Analyzer de verschillende moleculaire structuren van de afzonderlijke ingrediënten van een vloeistof.

Het monster wordt bestraald met infraroodlicht. De moleculaire structuur van de stoffen bepaalt de mate waarin het licht wordt geabsorbeerd en de stoffen gaan trillen.

Na het passeren van het monster wordt de resterende lichtenergie teruggewonnen. Het hieruit resulterende golfspectrum is voor elke monstersamenstelling uniek.

Met behulp van infraroodlicht worden de verschillende moleculen op een voor hen karakteristieke wijze in trilling gebracht. Hierdoor ontstaat een complex golfspectrum. Op basis van de uitslagen (pieken) van het spectrum berekent de QUANTOS Analyzer de totaliteit van de ingrediënten en parameters van het monster.

In enkele eenvoudige stappen een zeer complexe precisieanalyse

Complexe analyses vragen niet automatisch om complexe handelingen. Dit is de maatstaf die QFOOD zichzelf heeft opgelegd en we hebben een softwareprogramma ontwikkeld waarmee iedere medewerker eenvoudig metingen kan uitvoeren en de verschillende spectra kan analyseren, zonder dat daarvoor grondige kennis van laboratoriumanalyses vereist is.

Het monster wordt doorgaans vóór de injectie enkel gefilterd, waarna de gebruikersvriendelijke software de gebruiker stapsgewijs door de meting, evaluatie en de opslag van de data loodst. De Software is op de gebruikers binnen de hele productie afgestemd.

 • Complexe analyses in eenvoudige stappen
 • Korte training, geen voorkennis nodig
 • Stap voor stap foutloos door het meetproces
 • Kwaliteitscontrole binnen een paar minuten
 • Overzichtelijke weergave van de gemeten waarden t.o.v. de nominale waarden
 • Eén programma voor alles: meting, evaluatie, opslag en apparaatonderhoud

De duidelijke en overzichtelijke invoervelden zorgen voor een intuïtieve bediening van de software.

Gebruikersfouten worden door de interne foutcontrole in de software vrijwel tot nul teruggebracht.

De meting en analyse nemen slechts enkele minuten in beslag en de resultaten worden op een overzichtelijke manier op het beeldscherm weergegeven.

Het programma Q*OS verzorgt de meting, analyse en berekening, de gegevensopslag, evenals de aanvullende evaluaties en onderhoud. Het is een echte allrounder

Complexe precisieanalyses – uiterst eenvoudig in gebruik: het gebruikersvriendelijke programma Q*OS loodst de gebruikers stapsgewijs door de meting, evaluatie en gegevensopslag. De software is afgestemd op gebruikers in de hele productielijn.

Beer & Beverage Base – de database van gedigitaliseerde dranken

Gegevens opslaan is eenvoudig. Maar de B&B Base is veel meer dan alleen een database of stalencatalogus van geteste vloeistoffen. De opgeslagen spectra zijn een een-op-een digitale vertaling met daarin alle kenmerken van het originele monster: ingrediënten, viscositeit, schuimstabiliteit, etc.

Hierdoor kunnen alle gedigitaliseerde parameters van het originele monster ook op een later tijdstip worden uitgelezen; opnieuw meten is dus niet nodig.

 • Opslaan, vergelijken en de kwaliteit controleren met de B&B Base
 • Een-op-een digitale vertaling van alle parameters, onmiskenbare “vingerafdruk” van elk monster
 • Referentiespectra voor identificatie, productkwaliteit en oorsprongscontrole

Door de monsters te vergelijken met de in de B&B Base opgeslagen referentiespectra is een consistente productkwaliteit gewaarborgd (Taste-ID). Daarnaast kan men ook duidelijk bepalen van welk product het monster afkomstig is (Origin-ID).

En u kunt zelfs de productielocatie en -partij controleren (Season-ID). Dankzij de nauwkeurigheid van de meting worden de minimale maar karakteristieke spectrale eigenschappen van elke productbatch betrouwbaar gedetecteerd.

Een absolute 1:1 - digitalisering. Er gaat geen informatie verloren!

Dr. Robert Seidel

In de Beer & Beverage Base kunnen de kwaliteitsnormen van de afzonderlijke producten worden opgeslagen, op basis waarvan de steekproefspectra voor de controle van oorsprong en kwaliteit kunnen worden vergeleken.

De QUANTOS Chain – naadloze kwaliteitscontrole door de gehele productieketen

Van recept tot de consument doorloopt een drankje niet alleen meerdere stappen door het productieproces, maar ook verschillende locaties c.q. producenten. Als er gebreken zijn in het eindproduct, is het daarom moeilijk om snel de bron van de fout te vinden. Dat kost tijd, energie en, niet te vergeten, geld.

Het perfecte antwoord hierop biedt de QUANTOS Chain. Door op elk tussenproduct dat een locatie verlaat of bereikt, een tussenmeting uit te voeren is er een digitale vingerafdruk beschikbaar die bij aankomst in de volgende faciliteit kan worden gematcht en geverifieerd voor verder gebruik.

Dit leidt tot een volledige controle door het hele productieproces, de zogeheten QUANTOS Chain.

Echte voedselveiligheid bestaat alleen wanneer alles wordt bewaakt, van de grondstof tot het eindproduct. Daarom hebben we de QUANTOS chain ontwikkeld.

Dr. Robert Seidel

Meting van elk tussenproduct dat een productiefaciliteit verlaat of bereikt, resulteert in volledige kwaliteitscontrole over het gehele productieproces, dit is de QUANTOS Chain.

verdere informatie