Beverages

Scroll

De Q·FOOD QUANTOS – de 1e keus voor economisch en verantwoord bottelen

Correct recept, naleving van limieten, correcte botteling - de QUANTOS zorgt voor een verantwoord assortiment en economische vulling.

In een oogopslag…

Voor alle dranken in de handel gelden strikte wettelijke vereisten voor de naleving van de gespecificeerde ingrediënten en hun concentratie. In de hoedanigheid van drankenproducent en bottelaar bent u volledig verantwoordelijk tegenover de consument en de wet voor de naleving van de geldende specificaties en het bieden van een constant hoge productkwaliteit. Hiervoor is een betrouwbare kwaliteitscontrole onmisbaar, zowel tijdens het productieproces als op het eindproduct. De QUANTOS biedt niet alleen een nauwkeurige analyse van een breed scala aan ingrediënten in een enkele meting, maar doet dit ook nog eens in een paar minuten, in tegenstelling tot andere bestaande testmethoden. Hiermee kan men snel en efficiënt ingrijpen, een mogelijke onjuiste invulling op korte termijn voorkomen en zo financiële verliezen minimaliseren.

Continue kwaliteitscontrole: de QUANTOS Analyzer in het bottelproces

De QUANTOS Analyzer kent het bottelproces van A tot Z: zelfs vóór menging kunnen de geleverde componenten worden getest op de juiste mengverhouding en de kwaliteit van de ingrediënten. Tijdens de productie regelt de QUANTOS de precieze uitvoering van het recept, m.a.w. de mengverhouding en de concentraties van de ingrediënten, evenals de exacte naleving van wettelijke limieten. Een eerder gemaakt referentiespectrum dient daarbij als kwaliteitsstandaard voor de desbetreffende productlijn. De eindcontrole direct voor het bottelen zorgt tot slot voor de uiteindelijke productkwaliteit en een correcte vulling van de individuele productlijnen. Met het gebruik van één apparaat regelt de bottelaar dus het hele productieproces, kan hij direct ingrijpen en ervoor zorgen dat een product van perfecte kwaliteit aan de markt wordt geleverd dat voldoet aan alle gestelde eisen.

Voorafgaand aan het mengen, meet de QUANTOS de kwaliteit van de geleverde componenten die nodig zijn voor de receptuur in kwestie. De laatste snelle test zorgt voor de uiteindelijke kwaliteitscontrole en de juiste vulling.

Inhoudsanalyse en toepassing

Binnen enkele minuten bepaalt de QUANTOS de concentraties van verschillende drankcomponenten, zoals inositol, ethanol, cafeïne, taurine, conserveringsmiddelen, en dat binnen een bereik van enkele ml/l. De productspecifieke software berekent de concentratie van de onderzochte ingrediënten en slaat vervolgens een spectrum van het monster op, inclusief alle gemeten parameters. In een enkele analyse worden alle testbare ingrediënten tegelijkertijd gedetecteerd en daarmee vertegenwoordigt dit spectrum een digitale, onmiskenbare vingerafdruk van het monster. Deze individuele karakterisering van het gemeten monster wordt vergeleken met de kwaliteitsnorm; een nauwkeurig en solide referentiespectrum dat eerder werd opgeslagen in de B&B Base voor de drank in kwestie. Op basis van deze vergelijking kan de QUANTOS elk monster exact aan één drank toewijzen en/of in enkele minuten afwijkingen in het monster ten opzichte van het referentiespectrum detecteren. Zo wordt voorkomen dat partijen van inferieure kwaliteit of defecte vullingen de fabriek verlaten. Maar drankenrecepten kunnen niet worden gelezen met behulp van de analyses. De prestaties van de QUANTOS Analyzer zijn om een veiligheidsgarantie te bieden voor een onberispelijke productkwaliteit, zowel voor de wetgever als voor de consument.

Op basis van alle gemeten ingrediënten van het monster wordt een digitale vingerafdruk van het monster gecreëerd. De overeenstemming van deze vingerafdruk met (of afwijking van) de kwaliteitsnorm wordt direct herkend en maakt onmiddellijk ingrijpen mogelijk voordat het eindproduct de faciliteit verlaat.

Voordelen van de QUANTOS: de microdimensie in de kijker

Het gebruik van IR-spectroscopische resolutie in de microdimensie in combinatie met het gepatenteerde, eigen systeem van wiskundige oplossingen is uniek in de wereld en biedt een nieuwe, uiterst krachtige controletool voor het uitvoeren van drankenanalyses. Daar waar de huidige methoden op de markt slechts enkele hoofdingrediënten tegelijkertijd analyseren, biedt de QUANTOS een groot technologisch voordeel door op betrouwbare wijze alle in het IR-spectrum meetbare parameters met een detecteerbaarheidsgrens van enkele mg/l te analyseren. Het voordeel voor de drankenmarkt ligt voor de hand: naleving van grenswaarden is vaak doorslaggevend en dat geldt in het bijzonder voor de werkstoffen dien in geringe concentraties aanwezig zijn. Maar naast de verscheidenheid aan parameters die kunnen worden geanalyseerd en de nauwkeurigheid van de resultaten, overtuigt de QUANTOS vooral door de extreem korte analysetijd. Dit voordeel is van cruciaal belang, omdat een snelle test, met name bij geavanceerde bottelmethoden kan voorkomen dat binnen enkele minuten significante economische verliezen optreden.

In plaats van enkele hoofdingrediënten, meet de QUANTOS alle meetbare IR-parameters in een enkele meting, tot aan de concentratie van enkele ml/l. In slechts enkele minuten worden de productkwaliteit en naleving van alle limieten gecontroleerd voordat de drank de productiefaciliteit verlaat.

De QUANTOS bedienen: complexe analyses gemakkelijk gemaakt

Het gebruik van de QUANTOS Analyzer is onvoorstelbaar eenvoudig. Na een korte introductie kan het gebruikersvriendelijke systeem worden gebruikt, zonder kennis van laboratoriumanalyses. Gebruikersfouten zijn bijna onmogelijk. Het drankmonster kan meestal zonder uitgebreid preparaat van het monster rechtstreeks in het meetvat van de QUANTOS worden gevuld en op de monsterlade geplaatst. Het programma leidt de gebruiker stapsgewijs via de display door het analyseproces. Voor het uitvoeren van de analyse heeft de QUANTOS enkel gegevens nodig, zoals een herkenbare naam en de positie van het monster op het blad. Daarna wordt de injectie van het monster, meting en evaluatie automatisch uitgevoerd door de QUANTOS. Minuten later heeft de eigen software van het apparaat met de productspecifieke oplossing het resultaat al berekend. De resultaten worden duidelijk en overzichtelijk weergegeven en vervolgens opgeslagen in een lokale database bij de klant. Het online netwerken van de QUANTOS wordt gebruikt om vragen te verduidelijken via een online catalogus of het klantencentrum, maar ook als een automatische herinnering voor onderhoudswerkzaamheden (zoals filterveranderingen) die kunnen worden uitgevoerd zonder professionele service. Een extra klantenservice ter plaatse of bijscholing kan op elk moment worden geboekt.

Er is geen ervaring met laboratoriumanalyses vereist om de QUANTOS te bedienen. Een snelle introductie is voldoende om de eenvoudige, stapsgewijze instructies op het scherm uit te voeren. De spuitvoorbereiding, de meting en de evaluatie worden uitgevoerd door de QUANTOS zelf.