Impressum

QFOOD GMBH

Zetel:
Lindenstr. 22
79194 Gundelfingen

Duitsland

Kantoor:
Sasbacher Str. 5
79111 Freiburg

Duitsland

Tel: +49 761 88865852
Fax: +49 761 88868246

Bedrijfsleider: Pascal van Delst, Dr. Robert Seidel
financieel adviseur: Eduardus van de Wijngaart
omzetbelastingnr DE276261666 | statutaire zetel Gundelfingen | voor het handelsregister bevoegde rechterlijke instantie Freiburg HRB 706566

ontwerp en vormgeving

qu-int.werbeagentur gmbh

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garanderen. Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig art. 7, lid 1, TMG voor de eigen inhoud op deze website verantwoordelijk op grond van de algemene wetgeving. Overeenkomstig artt. 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren en naar omstandigheden te zoeken die op een wederrechtelijke activiteit wijzen. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie op grond van algemene wetgeving worden niet hierdoor geraakt. De hierop betrekking hebbende aansprakelijkheid is echter pas vanaf het moment van kennisneming van een concrete schending van de wet van toepassing. Bij bekendwording van de bijbehorende schending van de wet zullen wij direct deze inhoud verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; op de inhoud hiervan hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij geen garanties geven inzake deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte websites is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn op het moment van het linken op mogelijke wederrechtelijke inhoud gecontroleerd. Op het moment van het linken werd geen wederrechtelijke inhoud gedetecteerd. Permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites is echter zonder concreet aanknopingspunt voor schending van de wet billijk. Bij bekendwording van de schending van de wet zullen wij direct dergelijke links verwijderen.

 

Auteursrecht

De door de exploitant van de website opgestelde inhoud en werken op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verbreiding en iedere vorm van nuttige toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of maker nodig. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen voor particulier gebruik, niet voor commercieel gebruik bedoeld. In zoverre de inhoud op deze website niet door de exploitant wordt opgesteld, geldt het auteursrecht van derden. De inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Indien u desondanks een schending van een auteursrecht constateert, verzoeken wij u om ons hierover met bijbehorend bewijs te informeren. Bij bekendwording van juridische schendingen zullen wij direct dergelijke inhoud verwijderen.